Auto škola "Vrbas"

Sigurnost i iskustvo

Polaganje

 

 

Nudimo mogućnost polaganja vozačkog ispita za slijedeće kategorije: A1, A, B, C1, C1E, C, CE, D.
Za sve zainteresovane kandidate odobravamo kreditiranje na dvanaest mjesečnih rata bez kamata i žiranata. Kreditiranje se ostvaruje bez posebne procedure, i mjesečna rata iznosi ____ KM, ukupna cijena ______ KM.


U sklopu auto škole postoji i auto servis "Vrbas" za servisiranje svih putničkih vozila.
Plan i program za polaganje vozačkog ispita:

1.Ugovor -Auto škola "Vrbas"
2.Literatura-Auto škola "Vrbas"
3.Teoretska nastava-Auto Škola "Vrbas"
4.Ljekarsko uvjerenje -_______________
5.Probni test-/Auto Škola "Vrbas"
6.Zvanični test-________________
7.Prva pomoć -___________________
8.Vožnja -Praktična priprema Auto škola "Vrbas"
9.Probna vožnja-/Interna komisija Auto škole "Vrbas"
10.Zvanično polaganje -________________