Auto škola "Vrbas"

Sigurnost i iskustvo

Najčešća pitanja

Sa koliko godina je moguće početi obuku za vozača?

Obuku za vozača je moguće početi sa 16 godina. Sa punih 17 godina je moguće polagati vozački ispit.

 

Koliki je minimalni broj časova vožnje pre polaganja ispita ?

Minimalni broj časova je _____. Trajanje jednog časa je ______ minuta.

 

Koliko dana mora proći između dva pogalanja ?

U slučaju neuspješnog polaganja teoretskog/praktičnog ispita potrebno je da prođe 15 dana prije ponovnog polaganja istog ispita.

 

Ko čini ispitnu komisiju?

Ispitnu komisiju čine dva člana: licencirani ispitivač iz auto škole i ispitivač iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Koliko važi ljekarsko uverenje?

Za obuku i polaganje teorijskog i/ili praktičnog ispita ljekarsko uvjerenje ne smije biti starije od 12 mjeseci, a za izdavanje vozačke dozvole uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

Koliko važi položeni teorijski ispit ?

Položeni teorijski ispit važi 12 mjeseci.

 

Koji je dokument potreban za upis u auto školu ?

Za upis u auto školu je dovoljno da donesete ličnu kartu.

 

Koja je cjena praktične obuke za B kategoriju ?

Cjena praktične obuke za B kategoriju je __________KM.

 

Koja je jcena teorijske obuke za B kategoriju ?

Cjena teorijske obuke za B kategoriju je _________KM.

 

Koje su obaveze vezane za oznaku P (početnik) ?

Ovu oznaku na vozilu moraju imati svi vozači koji posjeduju probnu vozačku dozvolu. Oznaka mora biti postavljena na vidno mjesto, u gornjem desnom uglu prednjeg vetrobranskog stakla, kao i na gornjem desnom uglu zadnjeg stakla. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi __________KM..

 

Da li mogu da polažem vožnju ukoliko nisam položio prvu pomoć ?

Ne. Prvo morate položiti ispit iz prve pomoći.

 

Da li moguće birati automobil za obuku ? 

Moguće je.